Fagforum for sikkerhetsrådgivere

 

NFFAs styre har besluttet å etablere et eget fagforum for sikkerhetsrådgivere (SRG) i medlemsmassen. Fagforumet skal være et fellesskap med praktisk nytteverdi for deltakerne og skal bygge opp under sikkerhetsrådgiverrollen relatert til farlig avfallsområdet. Intensjonene er:

 • Gi SRGene i NFFAs medlemsmasse et fellesskap hvor man kan søke svar, igangsette konstruktive diskusjoner og få tilbakemeldinger på problemstillinger innenfor området farlig avfall som farlig gods
 • Bidra til at SRGene hos NFFAs medlemmer blir i enda bedre stand til å kunne fungere i sin viktige rolle, herunder øke både sin egen og virksomhetens kompetanse.
 • Være et kompetansenettverk som har tillit og nær dialog med alle aktuelle myndigheter.

 

Medlemmene av Fagforum for sikkerhetsrådgivere skal tilbys konkrete hjelpemidler og aktiviteter som:

 • Årlige samlinger med temaer som er aktuelle for å kunne utføre funksjonen som SRG.
 • Lukket forum på nffa.no
 • Diskusjoner, erfaringsutvekslinger, publisering av problemstillinger for kommentarer og hjelp (som f.eks. Best Practice, Safety Allert, FAQ)
 • Gjøre avklaringer overfor myndighetene (tolkninger av lovverk relevant for SRG’enes daglige virke).
 • Utarbeide maler, flytskjemaer, sjekklister som for eksempel årsrapport, sikringsplan, risikoanalyse, transportdokumenter.

Vi oppfordrer alle sikkerhetsrådgiverne i medlemsmassen til å delta på lanseringen av fagforumet. Lanseringen foregår før åpningsdagen for Farlig avfallskonferansen i Stavanger, nærmere bestemt tirsdag 12. september kl. 1700 på Stavanger Forum.

Program

1650: Kaffe og innregistrering

1700: Velkommen ved Norsk forening for farlig avfall (NFFA)

Kort presentasjon og dagens program
1710: Del 1 – Fagforumets visjon og intensjon

 • Hva vil man med et slikt forum?
 • Hvilke muligheter ligger i et slikt forum?
 • Hvorfor tar NFFA initiativ til et slikt forum?

1750: Kort pause

1800: Del 2.1 - Gruppearbeid

Deler inn i grupper som lister opp hvilke forventninger man har til et slikt forum.

Gruppene jobber med utgangspunkt i del 1

1820: Del 2.2 - Oppsummering gruppearbeid

Oppsummerer forventningene og diskuterer i plenum.

1840: Del 2.3 – Veien videre

1900: Avslutning


Tilbake
Spørsmål om konferansen rettes til: post@nffa.no eller Atlantic MICE på telefon 71 26 88 90
 
HOVEDSPONSOR
Powered by WebSite AS