Program

10:00 - 10:10 | Velkommen

Velkommen

Offisiell åpning

Per Inge Torkelsen, bystyremedlem for Venstre

Miljødirektoratet og DSB gir bransjen viktig informasjon.

Arne Lærdal, sjefingeniør i DSB orienterer om kompetansekrav for transport av farlig avfall som farlig gods, direktoratets forventinger til sikkerhetsrådgiverne innen farlig avfall samt andre aktualiteter.

Seksjonsleder Pål Spillum i Miljødirektoratet informerer om aktuelle forhold for farlig avfallsaktørene (temaer under utredning).

«Værmelding» fra NFFA: Forbered deg på stiv kuling og ruskevær! Men her er 10 bud som bidrar til enklere og tryggere hverdag for oss som håndterer farlig avfall.

Einar Bratteng, NFFA-jurist

Fritt ord med forsøk på avklaringer

Her blir mulighet til å stille spørsmål også via SMS

11:50 - 13:15 | Lunsj, utstillingsvandring og faglig prat

Lunsj, utstillingsvandring og faglig prat

Et kritisk blikk på den sirkulære økonomien.

Olaf Brastad, Bellona.

Bekymringsmelding: Hvor stor er risikoen for at ubåten i Fedje blir Norges største miljøkatastrofe og avfallsproblem?

Flere tyske eksperter utelukker ikke at 67 tonn kvikksølv kan bli spredd langs norskekysten og aldri komme til forsvarlig behandling. Adm. dir. Michael Franck, Argentum Vivum Solutions begrunner sin bekymring.

Returordninger for kasserte fritidsbåter og nye kategorier kjøretøy

Seksjonsleder Pål Spillum, Miljødirektoratet

OBS-varsel fra bransjen: Stadig mer avfall med radioaktivitet inn i avfallsstrømmen?

Vi har bedt seniorrådgiver Mette Nilsen i Statens strålevern kommentere spørsmålet flere av bransjens aktører stiller seg samt gi annen aktuell informasjon til bransjen.

Fritt ord med forsøk på avklaringer

Her blir mulighet til å stille spørsmål også via SMS

14:50 - 15:40 | Kaffe, kake, utstillingsvandring og faglig prat

Kaffe, kake, utstillingsvandring og faglig prat

Mikroplast: Aktuelt miljøproblem som ennå ikke har «truffet» farlig avfallsbransjen

Seniorforsker Claudia Halsband, Akvaplan NIVA

«Konge i eget liv». Forsamlingen får sin diagnose

Dr. Ingvard Wilhelmsen, Hypokonderklinikken i Bergen.

Middag, sosialt samvær, underholdning og faglig prat

Kanskje kommer både Bjarne Rimi, Ari Behn og Kongen? I alle fall kommer Pål Espen Mulder Kilstad!

Sted: Clarion Hotel Energy.

Trykk på fane øverst på siden for program dag 2

09:00 - 09:05 | Velkommen til en strålende dag i Stavanger!

Velkommen til en strålende dag i Stavanger!

Et lærerikt og tankevekkende foredrag om brannfaren ved avfall. Framført av folk som har vært i ilden på avfallsanlegg.

Brigadesjef Frode Johansen, branninspektørene Øyvind Nermoen og Ava Sadeghi, alle Rogaland brann og redning IKS.

Hva gjør avfall farlig? Innføring i hvordan grenseverdier fastsettes etter dagens avfallsregelverk

Med kilde i veiledningsmateriell fra NFFA og Forum for miljøkartlegging og –sanering. Tor Fredrik Holth, toksikolog (Eurotox) og medlem i NFFAs kompetansepool.

Industriutslippsdirektivets betydning for farlig avfallsvirksomheter. Nye krav om grunnundersøkelser og overvåking for farlig avfallsanlegg

Karoline Høyvik, COWI

Fritt ord med forsøk på avklaringer

Her blir mulighet til å stille spørsmål også via SMS

10:15 - 11:05 | Kaffe, kake, utstillingsvandring og faglig prat

Kaffe, kake, utstillingsvandring og faglig prat

Erfaringer etter to år med krav til kompetanse ved transport av farlig avfall

Refleksjoner fra aktør som mener å ha forstått og har innordnet seg et diffust regelverk.Dordi Snefjellå, nestleder i NFFAs styre og prosjektleder farlig avfall / sikkerhetsrådgiver ADR hos Østbø AS.

«Vær bevisst din rolle og ditt ansvar ved håndtering av farlig avfall»

Erfaringsutveksling fra èn av bransjens mest erfarne aktører med dyrekjøpte erfaringer. Markedssjef Tom Berntsen, Renor.

Hvordan vil det ende for NOAH?

Adm. dir. Carl Hartmann tilkjennegir erfaringer av å være sterkt uønsket i et lokalsamfunn og offentliggjør for første gang selskapets nye løsning for sin etablering i Brevik.

Bransjens omdømmeprosjekt: Lansering av farlig avfallsbransjens «Lille grønne»!

Det er vi som tar ansvar for det mest krevende avfallet! Vi er en forutsetning for bærekraftige samfunn. Vi skaper en renere verden.

12:15 - 12:20 | Takk for i år! Velkommen til.....

Takk for i år! Velkommen til.....

Spørsmål om konferansen rettes til: post@nffa.no eller Atlantic MICE på telefon 71 26 88 90
 
HOVEDSPONSOR
Powered by WebSite AS