Onsdag 19. september
09:00 - 10:00 Registrering / Kaffe / Utstillingsvandring
10:00 - 10:20

Åpning!
Ekstern overraskelse

10:20 - 10:30 Ord for dagen
Generalsekretær Roar Hansen, NFFA
10:30 - 11:10 Siste nytt fra direktoratene
11:10 - 11:30 Bransjens værmelding. Langtidsvarsel 2020 
Utfordringer, omstillingsbehov, kompetansebehov, lovverk, markedsutfordringer i lys av konkurransesituasjonen, omdømme, rekruttering m.v.
11:30 - 11:45 Fritt ord med forsøk på avklaringer
Spørsmål og kommentarer fra salen også via SMS
11:45 - 13:15 Lunsj og utstillingsvandring
13:15 - 13:35 Tilsynsaksjoner sett med bransjens briller
13:35 - 13:55 Har farlig avfallsaktørene i Norge like rammebetingelser og konkurransevilkår?
Gjennomgang av undersøkelse utført av NFFA. 
13:55 - 14:15 Farlig avfallsbransjens bidrag til en renere verden – Det er vi som er samfunnets strandryddere! 
14:15 - 14:35 Hva skjer (må skje) innen farlig avfallsområdet som skal underbygge utviklingen mot økt materialgjenvinning?
Konferansier Tone Bekkestad intervjuer mennesker med meningers mot. 
14:35 - 14:50 Fritt ord med forsøk på avklaringer
Spørsmål og kommentarer fra salen (anonymt via SMS)
14:50 - 15:30 Kaffe- og kakepause / utstillingsvandring
15:30 - 16:30 Annerledesforedraget 2018
16:30 - 17:00 Mingling, relasjonsbygging og kåring av Årets utstiller!
19:00 - Middag og sosialt samvær!
   
Torsdag 20. september
09:00 - 09:20 Ute av øye - ute av sinn
Avfallshistorien på 30 minutter
09:20 - 09:50 Det farlige avfallets psykologi - Hvorfor blir alt så farlig når det kommer innenfor «avfallsporten»?
v/ Lars Weisæth, krisepsykiater og psykoanalytiker
09:50 - 10:10 Fremtidens avfall!
Nye farlige stoffer - hva er det neste vi skal sortere ut?
10:10 - 10:30 Risikovurderingen av problemfraksjoner og problemområder!
10:30 - 11:00 Kaffe- og kakepause / utstillingsvandring
11:00 - 11:20 Ukjent farlig avfall - hvordan håndterer vi dette?
11:20 - 11:40 Farlige stoffer i fritidsbåter
11:40 - 12:00 De fluorholdige gassene i det farlige avfallet
Utredning 2017/2018. Presentasjon av funn og oppfølging 2018/2019
12:00 - 12:20 Not in my backyard
Velger kommunene bort avfallsanlegg i sine kommuneplaner – mens de løper «mann av huse» for å drive strandrydding av avfall som ikke er håndtert rett? 
12:20 - 12:30 Takk for i år! Velkommen til FA-2019!

 

Spørsmål om konferansen rettes til: post@nffa.no eller Atlantic MICE på telefon 71 26 88 90
Powered by WebSite AS