Åpningstalen på årets konferanse holdes av Stein Lier-Hansen, adm.dir. i Norsk Industri. Han gjør seg refleksjoner om avfallsbransjen situasjon og utvikling, muligheter og utfordringer. Stein er kjent som en tydelig stemme i industrien, teknologioptimist og med meningers mot – ikke minst om avfall. Hans bakgrunn er biolog med yrkeserfaring så vel fra Norges Jeger- og Fiskerforbund, sjef for Direktoratet for Naturforvalting» og statssekretær i Miljøverndepartementet. Som leder i Norsk Industri representerer han den desidert største av NHOs landsforeninger. 

(Foto: Kristian Hansen)