Anita Krohn Traaseth skal holde åpningstalen på årets Farlig avfallskonferanse. Stikkord er innovasjon og fornyelse - ikke uaktuelt for alle som håndterer farlig avfall i dag. I parentes bemerket: Anita sitter i i det regjeringsoppnevnte ekspertutvalget for farlig avfall.

Julie Brodtkorb er hovedtaler i konferansebolken om farlig avfallsbransjens omdømme. Gjør vi nok for å skape oss et rettferdig rykte? Hvordan oppfattes egentlig vi som driver med farlig avfall? Dette er spørsmål vi kommer inn på under denne temabolken hvor MEF og NFFA skal presentere sitt felles utspill om aktivt omdømmearbeid for avfallsaktørene.