Er vi vårt ansvar nok bevisst? Kjenner vi de juridiske konsekvensene av våre handlinger?

Dette er sentral spørsmål for alle som håndterer farlig avfall. Ingrid Finne Reenskaug (advokat / senior Manager FCG Norge og Geir Lippestad, Advokatfirmaet Lippestad AS vil oppdatere vår kunnskap. Hovedpunktene i deres felles foredrag er:   

  • Betydningen av compliance for aktørene i farlig avfallsbransjen
  • Ledelsens rolle, fokus og ansvar for å sikre etterlevelse av krav
  • Hvordan arbeider man med disse spørsmålene i industrien i det daglige?
  • Hvordan kontrollere at selskaper man samarbeider med holder seg på riktig side av loven?