Utvalget er i gang med å vurdere hvordan mengden farlig avfall i Norge kan reduseres og hvordan fremtidige løsninger for behandling av farlig avfall kan sikres . Utvalget ledes av Ingrid Riddervold Lorange, skal gi sine råd innen 1. november 2019. Det blir spennende å få innsyn i deres arbeidsmetoder og refleksjoner! 

Foto: Ekspertutvalget fotografert sammen med representanter fra NOAH under en nylig befaring på Langøya. Foto: Unni Claussen / NOAH.