Farlig avfallskonferansen 2020:

Årets konferanse blir digital!

Vi gleder oss til å formidle viktig informasjon, tankevekkende fagforedrag, kompetansebyggende presentasjoner - og i noen sammenhenger kanskje kontroversielle synspunkter! 

Selv om koronapandemien medfører at vi ikke fysisk kan møtes, blir årets Farlig avfallskonferanse 16. - 17. september det første og viktigste bransjetreffet innen vår del av avfalls- og gjenvinningssektoren i år! Årsak til gjennomføring kun på digital plattform og ikke samling på konferansehotellet, er at lokal smittesituasjon flere steder i Norge - og ikke minst i Bergen - ennå ikke er stabilisert. Situasjonen er under stadig forandring, og skaper uforutsigbare lokale forhold både i Bergen og på konferansedeltakernes hjemsteder. Under disse omstendighetene ønsker NFFA å vise en føre var-holdning.

Konferanseplattformen OnAir har en rekke muligheter som benyttes under gjennomføringen. Det blir mulig å stille spørsmål og kommentere foredragene. Du trenger ikke laste ned noen spesiell programvare eller gjøre andre tekniske grep for virtuell deltakelse.

Foredragene på årets konferanse er hyperaktuelle (trykk Program i menylinjen ovenfor)!

 

Meld deg på her!

Vil delta på konferansen så kan du melde deg på her.

Påmeldingsskjema deltager

Påmeldingsskjema utstillere

Deltageroversikt

NB: Tilgangene som gis (brukerident, passord og lenke for pålogging), er personlige og knyttet til IP-adresse registrert og godkjent i vår digitale seminarplattform. Det tas forbehold om etterfakturering ved brudd på disse bestemmelsene. 

Smakebiter fra årets program:

  • Myndighetene: Aktuelle regelverksendringer du må vite om! Videreutviklingen av nettstedet Avfallsdeklarering.no. Er ordningen med avfallsstoffnummer hinder for sirkulær økonomi? Og mange andre viktige meldinger fra våre myndigheter.  
  • Møt NOAHs nye administrerende direktør, Anders Lægreid: Hans analyse av farlig avfallssektoren! Myndighetenes siste beskjed til NOAH og selskapets klokkeklare svar. Vil Langøya fortsatt leve? 
  • Hør fylkesmann Lars Sponheim sin hilsen til oss som håndterer farlig avfall!
  • Spreke innlegg om risikostyring, innsamlingsproblematikk og en rekke forhold relatert til daglig håndtering av farlig avfall.
  • Deponier: Avleggs? Oppryddingen på Slettebakken deponi. 
  • Kommunale anbud på farlig avfall: En risiko å vinne dem?
  • Returordningene: Kritisk blikk på hvordan de fungerer.
  • Nedgravde, kasserte kabler: Avfall eller ikke?
  • Og mye mer....