Farlig avfallskonferansen 2024

Konferansen i 2024 gjennomføres 12. og 13. november. Årets konferansehotell er Quality Hotell Edvard Grieg i Bergen. Vi minner om at NFFAs Forum for sikkerhetsrådgivere vil ha eget fagtreff for sikkerhetsrådgivere ansatt hos NFFAs medlemmer på kveldstid dagen før. Årets konferanse er den 37.  i rekken. Farlig avfallskonferansen er viktigste samlingssted for alle med interesser innen farlig avfall, og bidrar til økt og ajourført kompetanse.

For å fange opp årets mest interessante fagtemaer og problemstillinger, skjer programarbeidet løpende fram til høsten. Foreløpig program for årets konferanse publiseres etter planen i mai. NFFA kan forsikre at også årets foredrag vil holde høyt faglig nivå, og bestå av temaer av praktisk nytteverdi for alle som har befatning med farlig avfall. 

Det åpnes for påmelding for deltakere og utstillere senest i løpet av mai! Funksjon for dette blir opprettet på denne siden.