Endelig skal vi møtes!

Farlig avfallskonferansen 2021!

Det er med stor glede NFFA inviterer til fysisk Farlig avfallskonferanse  16. og 17. november på Quality Hotel Edvard Grieg i Bergen. 

Meld deg på via påmeldingsknapp i menylinjen øverst på siden! 

Endelig kan vi med realisme se fram til å omgås på naturlig måte under en konferanse: Prate fag ansikt til ansikt med kolleger og bransjefolk, knytte nye relasjoner, føle fellesskapet i en konferansesal, ha hyggelig sosial omgang i pauser og under konferansemiddagen, vandre i et virkelig  utstillingsområde og se nye produkter og løsninger nyttige i jobbutførelsen vår.

Årets Farlig avfallskonferanse er den 34. i rekken. Faglig og sosialt kommer den til å bli den mest minnerike av de alle!  

 Merk: Det blir fagtreff kl . 1800 mandag 15. november ved  Forum for sikkerhetsrådgivere (se programmet). Deltakelse her er gratis for alle påmeldte til konferansen.

Tilrettelegging for trygg konferanse.
NFFA, vår tekniske samarbeidspartner AtlanticMice Tibe og ledelsen ved Quality Hotel Edvard Grieg har over flere måneder fulgt med på de vurderinger helsemyndighetene i Bergen har gjort. Vi har vært forberedt på at situasjonen lokalt kunne endre seg noe gjennom høsten. Aktuell situasjon i Bergen er slik:
 • Kommunen mener det ikke er grunnlag for å gi påbud, men anbefalinger. Anbefalingene inne- bærer bruk av munnbind der det ikke er mulig å holde avstand (offentlig transport, kjøpesentre, butikker) samt at personer i husstander med smitte bør holde seg hjemme noen dager for å følge med på om man selv er smittet. 
NFFAs tekniske samarbeidspartner AtlanticMice Tibe hadde i går (09.11.) møte med Quality Hotel Edvard Grieg, som selvsagt er godt kjent med situasjonen i Bergen og er i løpende dialog med lokale helsemyndigheter. Situasjonen lokalt tilsier at det ikke er påkrevd å utsette konferansen, men selvsagt har vi tatt forholdsregler i tråd med kommunens anbefalinger:
 • Ekstra stor konferansesal med god avstand mellom sitteplassene
 • Færre rundt hvert bord under middagen, og dermed god avstand også her
 • Dispensere med Antibac lett tilgjengelig flere steder på hotellet
 • Anbefaling om bruk av munnbind i situasjoner som tilsier dette (munnbind tilgjengelig i lokalene)

Hovedsponsor:
Reknes


Konferansen skal mer enn noensinne gi deltakerne en "energiboost" både faglig og sosialt.

Temaer som berøres:

 • Absolutt siste nytt fra myndighetene!
 • Hvilke FA-fraksjoner er på vei opp, ned eller ut?
 • Nedstrømsløsninger mot 2030: Tilstrekkelig kapasitet?
 • FA-kjemikernes "speakers corner".
 • Muligheter og problemstillinger relatert salg på gjenvinningsstasjonene av produkter klassifisert som farlig avfall 
 • Merking, emballering og samhandling. Er bransjepraksis god nok til å unngå uønskede hendelser?  
 • Avfallsdeklarering.no: Dette er ønsket endret!
 • ... og andre interessante temaer.

Se programmet her!

Konferansen følger alle råd og eventuelle restriksjoner fra myndighetene hva gjelder smittevern.

Under middagen blir vi underholdt av Polkabjørn og Kleine Heine. Mongolsk strupesang, jodling, undergangsblues og viser fra lirekassen blir aldri feil...

Under middagen blir vi underholdt av Polkabjørn og Kleine Heine. Mongolsk strupesang, jodling, undergangsblues og viser fra lirekassen blir aldri feil...