Farlig avfallskonferansen 2024

Konferansen i 2024 gjennomføres 12. og 13. november. Årets konferansehotell er Quality Hotell Edvard Grieg i Bergen. NFFAs Forum for sikkerhetsrådgivere vil ha eget fagtreff for sikkerhetsrådgivere ansatt hos NFFAs medlemmer på kveldstid dagen før. Årets konferanse er den 37.  i rekken. Farlig avfallskonferansen er viktigste samlingssted for alle med interesser innen farlig avfall, og bidrar til økt og ajourført kompetanse og profesjonalitet.

For å fange opp årets mest interessante fagtemaer og problemstillinger, skjer programarbeidet løpende fram til høsten. Foreløpig program for årets konferanse er nå publisert (se menyknapp). 


Hovedsponsor: