Farlig avfallkonferansen 2019

Aldri tidligere i sin 32-årige historie har interessen for denne fagkonferansen vært større! Hva vitner egentlig 430 deltakere om? Vi har en teori...

Teorien bunner i at farlig avfall er komplekst fagområde som krever regelmessig oppdatering og kompetansetilførsel. Og sannelig om ikke mange også opplever at nettopp farlig avfall urettmessig har havnet i "skyggenes dal" som følge av den enorme oppmerksomhet "sirkulær økonomi" har fått. 

På årets konferanse ble farlig avfall og miljøgifter virkelig satt inn i den kontekst hvor denne avfallfraksjonen hører hjemme! Kompetente, erfarne og engasjerte foredragsholdere på rekke og rad bidro til nettopp dette. 

Dersom ikke vi som er engasjert med farlig avfall har hatt forståelse for vår samfunnsrolle før, så har vi den nå. Både i historisk sammenheng, i dag og i framtiden. Det er vi som tar miljøgifter ut av kretsløpet!

NFFA takker årets deltakere og foredragsholdere med varmt hjerte for at vi fikk dele disse høstdagene i hovedstaden sammen! 

Og ikke minst: Det er en ære for NFFA å (endelig) ha tidligere miljøvernminister Thorbjørn Berntsen som foreningens æresmedlem! 

Les mer og se alle foredragene her.

Velkommen tilbake i 2020!

Thorbjørn Berntsen ble tildelt æresmedlemskap i NFFA under Farlig avfallskonferansen 2019.

Thorbjørn Berntsen ble tildelt æresmedlemskap i NFFA under Farlig avfallskonferansen 2019.