Farlig avfallskonferansen 2023

Konferansen gjennomføres 16. og 17. november på X Meeting Point, Hellerudsletta sentralt mellom Oslo og Gardermoen. Mange ankommer dagen før konferansestart, og det legges opp til et eget program på sen ettermiddagstid 15. november. Trykk på Program-knappen i menylinjen øverst og se hvilke temaer som vil bli berørt på årets konferanse som er den 36. i rekken og som er samlingssted for alle med interesser innen farlig avfall.

ÅRETS ANNERLEDESFOREDRAG

SISTE: Psykiater Jon Reichelt skal holde årets "annerledesforedrag". Reichelt er kjent fra Kompani Lauritzen, men ikke minst har han erfaring som psykiater for landets skarpeste militære avdeling, Forsvarets Spesialkommando/ FSK. Han har uten tvil mye erfaring og kunnskap å dele med bransjefolk som er i første linje når samfunnets miljøgifter skal håndteres. 

Hyperaktuelt:

PST har bekreftet ønske om å holde orientering til konferansedeltakerne om den bevissthet vi som håndterer farlig avfall må ha i en tid hvor kriminelle nettverk og andre uvedkommende kan være på søk etter stoffer som kan være utgangspunkt for terrorhandlinger og annen kriminell adferd.

Sikkerhetsrådgiver? Husk "Dag 0" kl.1800!

NFFAs Forum for sikkerhetsrådgivere  inviterer sikkerhetsrådgivere til eget arrangement denne kvelden. Se konferanseprogrammet for mer informasjon.

VIS FRAM VIRKSOMHETEN VED Å RESERVERE EGET BORD TIL FESTMIDDAGEN!

Nytt av året er muligheten for å reservere eget bord under festmiddagen. Her kan du invitere kolleger, forbindelser og andre du gjerne vil tilbringe disse festlige kveldstimene sammen med rundt samme bord. Skilt med firmalogo plasseres på bordet som har plass til 10. God markedsføring og relasjonsbygging både internt og eksternt! Klikk her for informasjon og bestilling!