Konferanseprogram (endringer kan skje).

Programmet griper tak i hverdagslige og aktuelle forhold som bidrar til oppdatering av kompetanse og økt profesjonalitet for de som deltar. 

MANDAG 14. NOVEMBER ("DAG 0")

På kveldstid inviterer NFFAs Forum for sikkerhetsrådgivere til faglige diskusjoner og mingling. Arrangementet er primært myntet på sikkerhetsrådgivere i NFFAs medlemsmasse, og starter kl. 1800.       

TIRSDAG 15. NOVEMBER

 • 1000 - 1010. Velkommen. 
 • 1010 - 1030. Offisiell åpning. 
 • 1030 - 1120. Viktige meldinger fra Miljødirektoratet, Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap samt Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet. 
 • 1120 - 1140. Myndighetene besvarer spørsmål og reaksjoner fra salen.
 • 1140 - 1200. "Værmelding med farevarsler for aktørene innen farlig avfall". Redaktør Torbjørn Leidal, Avfallsbransjen.no
 • 1200 - 1300. Utstillingsvandring

1300 - 1400. LUNSJ, UTSTILLINGSVANDRING OG GODE SAMTALER

 • 1400 - 1420. DSBs beredskapsanalyse om eksplosjon og brann i avfallsanlegg. Sjefingeniør Arne Lærdal, Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap.
 • 1420 - 1440. Hvilke økonomiske ordninger finnes til støtte for forskning og utvikling som kan bevirke mindre farlig avfall / mer utnyttelse av ressursene i farlig avfallsfraksjoner. Presentasjon av fersk rapport fra Forskningsrådet / Oslo Economics. (Navn på presentatør kommer).
 • 1440 - 1500. Ny epoke er innledet for høyere yrkesfaglig utdanning (offentlig godkjent) innen farlig avfall og miljøgifter. Presentasjon av etablert tilbud samt bransjetilpasset program for avfall og gjenvinning. Prosjektleder Marit Lindstad (NFFA) og avdelingsleder Pål Kyrkjebø (Fagskolen Vestfold og Telemark). 

 1500 - 1530: PAUSE MED UTSTILLINGSVANDRING OG GODE SAMTALER

 • 1530 - 1600. På manges oppfordring kommer en gjenganger: Farlig avfallskjemikernes "Speakers corner".  Erfaringer, refleksjoner og eksempler fra folk som møter de største utfordringene og knekker de hardeste nøttene. Bård Olsen (Renor), Dunja Sayyed (Oslo kommune Renovasjonsetaten), Jon Erling Terjesen (Stena Recycling), Marthe Axdal (SAR) og Haakon Marius Vatten Rui (NOAH Solutions). 
 • 1600 - 1620. Sikkerhetsrådgiveren: Lansering av film om sikkerhetsrådgiverens viktige rolle, lansering av mal for internopplæring i henhold til 1.3 i ADR/RID. Samtale om sikkerhetsrådgiverens funksjon og framtid. Representanter fra NFFAs Forum for sikkerhetsrådgivere og Arne Lærdal, DSB.
 • 1620 - ca. 1700. "Annerledesforedraget" 2022. Vi lover at det blir annerledes! Det skal Eldar Vågan i Vazelina Bilopphøggers stå for!

 1900: MIDDAG MED GODE SAMTALER OG SPEKTAKULÆR UNDERHOLDNING FOR ØRET!

ONSDAG 16. NOVEMBER

 • 0900 - 1000. Utstillingsvandring
 • 1000 - 1010. God morgen! 
 • 1010 - 1040. Behandlingskapasitet: En voksende utfordring? NFFA tegner et oversiktsbilde og adm.dir. Tove Stuhr Sjøblom, NOAH Solutions forteller om selskapets egen fremtid.  
 • 1040 - 1100. Høyspent og høyaktuell batteriproblematikk. Tommy Carnebo, Dafo Vehicle Protection AB. 

1100 - 1145. PAUSE MED UTSTILLINGSVANDRING OG GODE SAMTALER

 • 1145 - 1205. Sirkulærøkonomien og det farlige avfallet: Venner eller fiender? Betydningen av internasjonal standardisering i EU og ISO-sammenheng. Seniorforsker Sigurd Sagen Vildåsen og M.Sc. Helene Lindberg, begge SINTEF. 
 • 1205 - 1225. Er Norsk Standard tilpasset ambisjonene om sirkulær økonomi og dagens realiteter innen farlig avfall? Markedsleder Håkon Jentoft, Standard Norge.
 • 1225 - 1255. Mottakskontroll – en praktisk innføring i hvorfor og hvordan alle krav kan innfris! Advokatfullmektig Patrick Tuhus og advokat / partner Einar Bratteng, Advokatfirmaet Berngaard.   
 • 1255 - 1300. Takk for i år! Velkommen til Farlig avfallskonferansen 2023!

1300. LUNSJ OG AVREISE!