Konferanseprogram (endringer kan skje).

Tradisjonen tro: Programmet griper tak i hverdagslige og aktuelle forhold som bidrar til oppdatering av kompetanse og profesjonalitet i bransjen: 

MANDAG 15. NOVEMBER ("DAG 0")

På sen ettermiddag / kveldstid har Forum for sikkerhetsrådgivere samt også Fagforum farlig avfall arrangementer. Program offentliggjøres senere. Mange konferansedeltakere ankommer på "Dag 0", og disse arrangementene gir nyttig, faglig påfyll.

TIRSDAG 16. NOVEMBER

 • 1000 - 1010. Velkommen.
 • 1010 - 1030. Offisiell åpningstale.
 • 1030 - 1130. Viktige meldinger fra de myndighetene som bestemmer fremtiden vår og arbeidsdagen din.

1130 - 1330: PAUSE MED UTSTILLINGSVANDRING OG GODE SAMTALER

 • 1330 - 1400. "Farlig avfallsbarometer": Hvilke fraksjoner er på vei ned, opp eller ut? Rykende fersk NFFA-undersøkelse presenteres. 
 • 1400 - 1420. Nedstrømløsninger mot 2030: Hva er kapasitetene i Norden? Fare for underkapasitet?
 • 1420 - 1445. Salg av produkter levert som farlig avfall på gjenvinningsstasjonene: Hva er farene, utfordringene og mulighetene?  

1445 - 1515: PAUSE MED UTSTILLINGSVANDRING OG GODE SAMTALER

 • 1515 - 1525. Markering av den historiske oppstarten av "Høyere yrkesfaglig utdanning innen bærekraftig håndtering av farlig avfall og miljøgifter". Studenter fra det første kullet deltar!
 • 1525 - 1545. Farlig avfallskjemikernes "Speakers corner".  Erfaringer, refleksjoner og eksempler fra folk som møter de største utfordringene og knekker de hardeste nøttene.
 • 1545 - 1600. Det nye "Fagforum farlig avfall" presenterer seg. Hvilken betydning har forumet for oss som håndterer farlig avfall?
 • 1600 - 1645. "Annerledesforedraget" 2021. Dette er blir sannelig annerledes, men allikevel interessant for alle i salen!

1900: MIDDAG MED POLKABJØRN OG KLEINE HEINE SAMT GODE SAMTALER

ONSDAG 17. NOVEMBER

 • 0900 - 0910. God morgen. 
 • 0910 - 0930. Sviktende samhandling, mangelfull kompetanse om merking og emballering, fraværende tilsyn av farlig avfall langs vei: Ubegrunnede påstander eller faresignal og forbedringspotensial? Høyaktuelt tema belyses på fordomsfri og konstruktiv måte!
 • 0930 - 0950. Sikkerhetsrådgiveren: Lett å bli ensom ulv, men med stort ansvar.
 • 0950 - 1010. Bransjeforeningenes felles initiativ for å hindre brann på avfallsanlegg. Er det mulig eller virkelighetsfjern utopi gitt beskaffenheten i moderne avfallsfraksjoner samt forbrukernes håndtering av det?
 • 1010 - 1030. Avfallsdeklarering.no: Bransjens endringsønsker og myndighetenes utviklingsplaner.

1030 - 1115: PAUSE MED UTSTILLINGSVANDRING, GODE SAMTALER OG KAKE

 • 1115 - 1130. Farlig avfall i Nasjonal handlingsplan for bygg- og anleggsavfall (NHP5). Hvilke prosjekter pågår?
 • 1130 - 1150. Overraskelse!
 • 1150 - 1200. Takk for i år - velkommen til Farlig avfallskonferansen 2022.

1200 - LUNSJ og avreise!