Konferanseprogram (endringer kan skje).

Tradisjonen tro: Programmet griper tak i hverdagslige og aktuelle forhold som bidrar til oppdatering av kompetanse og profesjonalitet i bransjen: 

MANDAG 15. NOVEMBER ("DAG 0")

På sen ettermiddag / kveldstid har Forum for sikkerhetsrådgivere et arrangement. Program blir sendt ut til konferansens påmeldte. Mange konferansedeltakere ankommer på "Dag 0", og dette arrangementet gir nyttig, faglig påfyll. Arrangementet starter kl. 1800 i Griegsalen som ligger i tilknytning til utstillingsområdet.  

TIRSDAG 16. NOVEMBER

 • 1000 - 1010. Velkommen.
 • 1010 - 1030. Offisiell åpningstale. Ola Elvestuen. Stortingsrepresentant for Venstre, tidligere klima- og miljøminister
 • 1030 - 1120. Viktige meldinger fra de myndighetene som bestemmer fremtiden vår og arbeidsdagen din. Seksjonsleder Hege Rooth Olbergsveen, Miljødirektoratet, fagdirektør Mette Nilsen, Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet samt juridisk utredningsleder Heidi Margareth Johansen, Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap
 • 1120 - 1130. Myndighetene besvarer spørsmål og reaksjoner fra salen

1130 - 1330: LUNSJ MED UTSTILLINGSVANDRING OG GODE SAMTALER

 • 1330 - 1350. "Farlig avfallsbarometer": Hvilke fraksjoner er på vei ned, opp eller ut? Rykende fersk NFFA-undersøkelse presenteres. Rådgiver Olav Skogesal, Mepex
 • 1350 - 1410. Nedstrømløsninger mot 2030: Hva er kapasitetene i Norden? Fare for underkapasitet? Fagsjef Jan Erik Anderson, Stena Recycling
 • 1410 - 1420. Olav Skogesal og Jan Erik Anderson besvarer spørsmål og reaksjoner fra salen
 • 1420 - 1445. Salg av produkter levert som farlig avfall på gjenvinningsstasjonene: Hva er farene, utfordringene og mulighetene? Ansvarsrettslige og andre betraktninger. Presentasjon av ny NFFA-veileder om temaet. Ass. avd. leder Tord Tjelflaat, IVAR, og NFFA-advokat Einar Bratteng, Advokatfirmaet Berngaard
 •  1445 - 1455. Tord Tjelflaat, Einar Bratteng og Hege Rooth Olbergsveen (seksjonsleder, Miljødirektoratet) besvarer spørsmål og reaksjoner fra salen

1445 - 1520: PAUSE MED UTSTILLINGSVANDRING OG GODE SAMTALER

 • 1520 - 1535. Markering av den historiske oppstarten av "Høyere yrkesfaglig utdanning innen bærekraftig håndtering av farlig avfall og miljøgifter". Studenter fra det første kullet deltar! Ved arbeidsleder for EE- og farlig avfall (og student) Frode Sirevåg, BIR Bedrift AS
 • 1535 - 1545. Det nye "Fagforum farlig avfall" presenterer seg. Hvilken betydning har forumet for oss som håndterer farlig avfall? Forumsleder Torbjørn Steensrud (NFFA) og Marie Hesselberg (Avfall Norge)
 • 1545 - 1630. "Annerledesforedraget" 2021. Dette blir sannelig annerledes og interessant for alle i salen! Komiker, skuespiller, imitator Pål Espen Kilstad får oss muligens til å gråte og helt sikkert til å le. Tittel: Klovn med og uten maske 

1900: MIDDAG. UNDERHOLDNING VED VINNER AV "STJERNEKAMP 2021" BJØRN TOMREN OG MAKKER HEINE BUGGE (SAMMEN ER DE POLKABJØRN OG KLEINE HEINE )

ONSDAG 17. NOVEMBER

 • 1000 - 1005. God morgen (Merk: Senere oppstart enn tradisjonelt!)
 • 1005 - 1035. Farlig avfallskjemikernes "Speakers corner".  Erfaringer, refleksjoner og eksempler fra folk som møter de største utfordringene og knekker de hardeste nøttene. Bård Olsen (Renor), Haakon Rui, (NOAH), Dunja Sayyed (Oslo kommune Renovasjonsetaten, Jon Erling Terjesen (Stena Recycling). 
 • 1035 - 1100. Samtale på scenen med tema: Kritisk blikk på bransjens standard og utfordringer relatert til merking og emballering av farlig avfall. Høyaktuelt tema belyses på fordomsfri og konstruktiv måte! Meget kompetent panel under ledelse av rådgiver Sverre Valde, Nomiko

1100 - 1130. PAUSE MED UTSTILLINGSVANDRING OG GODE SAMTALER

 • 1130 - 1150. Sikkerhetsrådgiveren: Lett å bli ensom ulv, men med stort ansvar. Sikkerhetsrådgiver Rose Marie Andersen, Jotun 
 • 1150 - 1210. Avfallsdeklarering.no: Hva er erfaringene og videreutviklingsplanene? Senioringeniør Ingebjørg Svindland, Miljødirektoratet
 • 1210 - 1225. Veileder for kommunale innkjøp av farlig avfallstjenester: Hvilke konsekvenser har den allerede fått? Medlem av arbeidsgruppen bak veilederen, Renate Heder (fagleder farlig avfall i Norsk Gjenvinning)
 • 1225 - 1230. Takk for i år! Velkommen til Farlig avfallskonferansen 2022!

LUNJ, FARVEL, AVREISE!