Konferanseprogram (forbehold om endringer)

Årets program er fullspekket med matnyttig informasjons- og kunnskapsdeling fra en rekke kompetente, anerkjente og velvillige foredragsholdere. Farig avfallskonferansen 2020 griper tak i hverdagslige og aktuelle forhold. Samtidig skal blikket rettes framover. Dette er noen av temaene som skal gi deltakerne faglig løft, ny innsikt og økt profesjonalitet:

 • Viktige meldinger fra myndighetene:
  •  NFFA har gitt Miljødirektoratet, DSB og Strålevernet innspill til temaer bransjen er opptatt av og utfordret myndighetene til å kommentere og opplyse oss.
 • Deponi for farlig avfall: 
  • Avlegs? Utfordrende tillatelser? Skaper omdømmeutfordringer? 
  • Myndighetsplan for opprydding av nedlagte deponier? 
  • Case-presentasjon blir oppryddingen i Slettebakken deponi i Bergen.
  • Status for nasjonal behandlings- og deponikapasitet for uorganisk farlig avfall
 • Risikostyring: 
  • Kan mottak- og mellomlagringsanlegg lære noe av behandlingsanleggene eller omvendt?
  • Hvilke regler anvendes i forbindelse med risikostyring?  
  • Hva er formalkrav for arbeid i tank over og under bakkenivå? 
  • Case-presentasjoner: Ulykker hos NFFA-medlemmer.
 • Innsamlingsproblematikk: 
  • Pålegges anbudsvinnerne uforsvarlig og farlig risiko på grunn av krav i anbudsdokumentene? 
  • Er de norske retursystemene mest til nytte eller besvær – bryter de med konkurranselovgivningen for å kunne fremstå som «miljøengler»? 
  • Siste nytt om pålagte kommunale innsamlingssystemer for farlig avfall fra 2025.
  • Informasjon om arbeid med veileder / bransjestandard for kommunale innkjøp relatert til innsamling av farlig avfall.
 • Hverdagens håndtering av farlig avfall: 
  • Oljefylte kabler ute av bruk – fortsatt ikke farlig avfall? 
  • Presentasjon av farlig avfallskjemikernes mest risikofylte situasjoner. 
  • Siste nytt på veilederfronten til hjelp i en stadig mer utfordrende hverdag. 
  • Klar tale om det farlige avfallets rolle i den sirkulære økonomien. 
  • Opprydding av skytebaner pågår over hele landet. Hva er de overraskende erfaringene?
  • Opprettelse av (nytt) Faglig forum farlig avfall samt siste nytt fra Forum for sikkerhetsrådgivere
 • Er vi ute av pandemiens grep, eller fortsatt i den? 
  • Vi har dialog med èn av verdens mest anerkjente pandemiforskere (norsk) som vil gjøre oss forberedt på neste pandemi (ja, den vil komme). 
  • Sentrale aktører i farlig avfallsbransjen og i myndighetsapparatet vil dele sine erfaringer fra korona-året 2020.

SOSIALT SAMVÆR  OG MIDDAG FOR ALLE SOM SAMLES I BERGEN!