Konferanseprogram

ONSDAG 25. SEPTEMBER

0900-1000

Registrering, kaffe og utstillingsvandring. Her vil du garantert møte kolleger og hyggelige mennesker!

1000-1020

Åpningstale. Stein Lier-Hansen, adm.dir. i Norsk Industri, åpner årets konferanse. Han gjør seg refleksjoner om avfallsbransjen situasjon og utvikling, muligheter og utfordringer. Stein er kjent som en tydelig stemme i industrien, teknologioptimist og med meningers mot – ikke minst om avfall. Hans bakgrunn er biolog med yrkeserfaring så vel fra Norges Jeger- og Fiskerforbund, sjef for Direktoratet for Naturforvalting» og statssekretær i Miljøverndepartementet. Som leder i Norsk Industri representerer han den desidert største av NHOs landsforeninger. (Stein Lier-Hansen erstatter Anita Krohn Traaseth som har måttet melde avbud).

 

1020-1030

Styreleder i NFFA, Bjørn Roger Broen, introduserer årets møteledere. Hvem dèt er, vil snart vise seg! 

1030-1120

Siste nytt fra direktoratene (Miljødirektoratet, DSB og Strålevernet)

1120-1140

Absolutt aller siste nytt fra EU. Hvem har de siste årene vært mer "tett på" EU-prosesser som er viktige for farlig avfallsaktørene enn Hege Roth Olbergsveen! Hun er nylig avgått miljøråd i Brüssel, men på tidspunktet for Farlig avfallskonferansen har hun nettopp tiltrådt som seksjonsleder i avfallsseksjonen i Miljødirektoratet.

1140-1200

Fritt ord og spørsmål til myndighetene. Si hva du tenker - spør om hva du vil!

1200-1315

Lunsj og utstillingsvandring. Du serveres ikke bare The Hub's velsmakende lunsjretter, men også nyttig informasjon fra årets utstillere samt gode samtaler med gamle og nye kolleger.

1315-1425

Temabolk om brann. Her forteller bl.a. Anders Aas i Revac om sine dyrekjøpte erfaringer. Det blir mye annet "brennbart" innhold i denne temabolken, bl.a. skal  Morten Onsrud med doktorgrad i lithiumbatterier tydelig definere avfallsbransjens utfordringer. Mortens arbeidsplass er i dag i Norsirk.

1425-1435

Fritt ord med spørsmål til foredragsholderne. Si hva du tenker - spør om hva du vil!

1435-1500

Kaffe og utstillingsvandring. Undervurdèr ikke nytteverdien av den informasjonen du kan hente ved å besøke utstillerne på Farlig avfallskonferansen! 

1500-1530

Rapport fra det virkelige liv: Einar Finstuen, Bård Olsen og Jon Erling Terjesen forteller åpent om utfordringer i sin hverdag med farlig avfall. Tilbakemeldingene etter fjorårets sceneopptreden med de tre erfarne kjemikerne var svært gode. Dette vil vi ha mer av, ba mange om! Vi imøtekommer anmodningen med nye temaer, problemstillinger og løsninger. Adm.dir. Britt Mathisen Limo fra Remiks blir kyndig møteleder under denne seansen. Britt er også styremedlem i NFFA.

1530-1550

"Fra bagatell til helvete". Oppryddingen etter nedlagte Ålesund gassverk bød på eksepsjonelle og uventede utfordringer knyttet bl.a. til farlig avfall. Guro Thue Unsgård (senior miljørådgiver i Norconsult) presenterer problemstillinger man lærer av.

1550- ca. 1615

Annerledesforedraget 2019. Ivar Nergaard (skuespiller, tekstforfatter, innleser, medlem av Mannskoret og mye mer): Den morsomme, triste, avslørende, men lærerike historien om Mannskoret og samholdet blant korets svært så ulike personligheter. Kanskje bidrar Ivar med sang og spilloppmakerier i tillegg. Dette blir artig forspill til korets opptreden under middagen! Gled deg!

19:00

Middag og sosialt samvær. Vi ble virkelig glade da selveste "Mannskoret" takket ja til å underholde oss. Koret ble startet av DumDumBoys-vokalist Prepple Houmb, radioprogramleder Espen Thoresen og TV-produsent Hasse Lindmo. Koret har hatt - og har - mange kjente medlemmer, slik som Geir Schau, Rune Gokstad, Atle Antonsen, Sven Nordin, Kjartan Kristiansen, Ivar Nergaard, Ivar Eidem og Rune Nilson. Vi håper alle de 32 mannssangerne stiller på Farlig avfallskonferansen 2019. Rock- og popklassikere står på programmet. Kanskje har du sett filmen om Mannskoret - "Vi er gutta" - lansert i 2018?  

 
TORSDAG 26. SEPTEMBER

0900-0905

God morgen! Også i dag stiller vi med flere møteledere som i godt samspill effektivt skal lede oss gjennom programmet. 

0905-0925

"Nakne fakta og den fulle sannhet om farlig avfall". Vi følger opp fjorårets tema om «det farlige avfallets psykologi». Nå har vi analysert hvordan farlig avfall følger oss fra den første dagen på fødestuen til vår kropp blir del av naturens kretsløp på gravplass eller krematorium. Dette er historien om farlig avfall slik du neppe har hørt før! Du bør videreformidle den både til familie og de du møter i jobben din! Den viser også den viktige rollen vi som håndterer farlig avfall har! Siv.ing. og produktsjef farlig avfall i Stena Recycling, Torbjørn Steensrud,  gir deg virkelighetsbeskrivelsen.    

0925-0945

Er vi vårt ansvar nok bevisst? Kjenner vi de juridiske konsekvensene av våre handlinger? Advokatene Geir Lippestad (Advokatfirmaet Lippestad AS) og Ingrid Finne Reenskaug (PwC) inntar scenen. Temaet er med andre ord "compliance" og betydningen for aktørene i farlig avfallsbransjen. Ledelsens rolle, fokus og ansvar for å sikre etterlevelse av krav. Hvordan arbeider man med disse spørsmålene i industrien i det daglige? Hvordan kontrollere at selskaper man samarbeider med holder seg på riktig side av loven? Ingrid Finne Reenskaug husker du kanskje som NFFAs tidligere advokat, og Geir Lippestad er navn og markert fagperson vi alle har merket oss.

0945-1005

Ytringer til ettertanke og sikkert diskusjon: Om ytteremballasjen vi bruker i bransjen bl.a. sett i et ombruksperspektiv.  

  • Einar Bratteng (NFFA-jurist) om regelverkskrav
  • Stein Hestnes Johnsrud (leder farlig avfall i NG Midt-Norge) om praktiske eksempler fra det virkelige liv

1005-1015

Fritt ord med spørsmål til foredragsholderne. Si hva du tenker - spør om hva du vil!

1015-1030

Rapport fra regjeringens ekspertutvalg, ved leder Ingrid Riddervold Lorange. Orientering om status i dette viktige arbeidet som skal være avsluttet innen 1. november og danne en del av grunnlaget for regjeringens beslutninger og politikk innenfor farlig avfallsområdet framover. 

1030-1050

Hva avgjør om et avfall er farlig eller ikke? Dette er spørsmål mange må stille seg daglig. Men krever det ekspertstatus og dyptgående kjemiske analyser for å finne et retningsgivende svar? Vi har dristet oss til å ha følgende undertittel på foredraget til Ida Nilsson (medlem i NFFAs ekspertpanel / Norconsult): "Kan klassifisering virkelig gjøres på 1-2-3?".

1050-1100

Fritt ord med spørsmål til foredragsholderne. Si hva du tenker - spør om hva du vil!

1100-1235

Stående buffè i utstillingsområdet. Det blir nærhet til utstillerne og god plass til den gode, kollegiale samtale!

1235-1335

Temabolk om omdømme. Mange snakker om farlig avfallsaktørenes omdømme og hvordan vi oppfattes så vel i vårt nærmiljø som i politiske kretser. Gjør vi nok for å skape oss et rettferdig rykte?  Hvordan oppfattes vi som driver med farlig avfall? Adm. dir. Julie Brodtkorb i MEF (Maskinentreprenørenes forbund) gjør seg sine refleksjoner. Vi planlegger paneldiskusjon. Og ikke minst: Vi vil lansere MEF og NFFAs initiativ til bransjetiltak.

1335-1350

Hilsen til alle som håndterer farlig avfall! Vi diskuterer med personer med innsikt, sunn fornuft, praktisk erfaring og som kan gi oss oppbyggende ord vi kan ta med oss hjem fra konferansen.

1350-1400

Takk for i år. Velkommen til Farlig avfallskonferansen 2020! Arrangementskomiteen for årets konferanse inntar scenen og bekjentgjør tid og ikke minst sted for neste års konferanse. Komiteen består av Hege Fosse Eriksen, Marit Lindstad, Bjørn Roger Broen, Tore Methlie Hagen, Torbjørn Steensrud og Roar Hansen.