Konferanseprogram (endringer kan skje).

Årets program er fullspekket med matnyttig informasjons- og kunnskapsdeling fra en rekke kompetente, anerkjente og velvillige foredragsholdere. Farlig avfallskonferansen 2020 griper tak i hverdagslige og aktuelle forhold. Samtidig skal blikket rettes framover.

Dette er noen av temaene som skal gi deltakerne faglig løft, ny innsikt og økt profesjonalitet:

ONSDAG 16. SEPTEMBER

 • 1000 - 1010. Velkommen v/ NFFAs styre og ledelse.
 • 1010 - 1030. Åpning v/ fylkesmann Lars Sponheim.
 • 1030 - 1130. Viktige meldinger fra myndighetene:
  •  NFFA har gitt Miljødirektoratet, DSB og Strålevernet innspill til temaer bransjen er opptatt av og utfordret myndighetene til å kommentere og opplyse oss. Seksjonsleder Hege Roth Olbergsveen (Miljødirektoratet), sjefingeniør Arne Lærdal  (DSB) samt fagdirektør Mette Nilsen (Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet).
 • 1130 - 1200. Spørsmål, refleksjoner, diskusjoner.

1200 - 1230: PAUSE

 • 1230 - 1330. Deponi for farlig avfall: 
  • 1230-1250. Avlegs? Utfordrende tillatelser? Skaper omdømmeutfordringer? Seniorrådgiver i Bellona, Olaf Brastad
  • 1250-1310. Paneldebatt med Stortingspolitikere. Debattleder: Redaktør Torbjørn Leidal i Avfallsbransjen.no. 
  • 1310-1330. Case-presentasjon som omhandler den gedigne oppryddingen i Slettebakken deponi i Bergen. Spesialrådgiver Kolbjørn Akervold, Bergen kommune.

1330 - 1345: PAUSE

 • 1345-ca. 1430. Annerledesforedraget 2020. Den internasjonalt anerkjente pandemi-forskeren, professor Nils Christian Stenseth fra universitetene i Oslo og Lund.

TORSDAG 17. SEPTEMBER

 • 0900-0905. God morgen v/ NFFAs styre og ledelse.
 • 0905-0925. NOAHs nye administrerende direktør, Anders Lægreid, sin analyse av farlig avfallsektoren. Myndighetenes siste beskjed til NOAH og selskapets klare svar. Vil Langøya fortsatt leve? 
 • 0925-1025. Risikostyring:
  • 0925-0945. Kan mottak- og mellomlagringsanlegg lære noe av behandlingsanleggene eller omvendt? Seniorrådgiver i NFFA, Ronny Sørensen.
  • 0945-1005. Arbeid med tank over og under bakkenivå. Gjennomgang av krav, risiko og erfaringer. Senioringeniør i Arbeidstilsynet, Kirsti Solheim.  
  • 1005-1015. Case-presentasjoner basert på filmsnutter som viser risiko ved håndtering av ulike kjemikalier eller sammenblanding av avfallstyper. Filmene er til "skrekk og advarsel", men viser allikevel det "sanne ansiktet" i den kjemien vi daglig håndterer.   
  • 1015-1025.  Spørsmål, refleksjoner, diskusjoner.

1025 - 1045: PAUSE

 • 1045-1135. Innsamlingsproblematikk: 
  • 1045-1105. Å vinne kommunale anbud - risikosport? Styremedlem i NFFA / farlig avfallsansvarlig i Stena Recycling, Torbjørn Stensrud.  
  • 1105-1115. Informasjon om pågående arbeid med bransjestandard for anbudskonkurranser i forbindelse med innkjøp av tjenester knyttet til farlig avfall. Leder av NFFAs arbeidsgruppe, Øystein Solevåg 
  • 1115-1135. Kritisk refleksjon rundt retursystemene i Norge. Styremedlem i NFFA / adm.dir. i Remiks Miljøpark, Britt Mathisen Limo.  

1135 - 1200: PAUSE

 • 1200-1310. Hverdagens håndtering av farlig avfall: 
  • 1200-1230. Nedgravde, kasserte kabler: Avfall eller ikke? Fortsatt uavklart problemstilling med stor miljøkonsekvens. Fagansvarlig ytre miljø i Bane NOR, Gry Dahl samt leder av Forum for miljøkartlegging- og sanering, Eirik Wærner.  
  • 1230-1250. Opprydding på skytebaner pågår over hele landet. Problemstillinger og erfaringer knyttet til opprydding i Stavanger. Siv.ing. Kristian Mejlgaard Ulla (Norconsult) og siv. ing./rådgiver Gorm Thune (Lindum)
  • 1250-1300. Spørsmål, refleksjoner, diskusjoner.
  • 1300-1310. Avslutning med tanker om NFFA i medlemmenes tjeneste i årene framover.